Българските граждани ще бъдат допускани във Финландия само в специално изброените случаи:
•    влизане във Финландия на граждани на държави от ЕС и Шенген, пребиваващи във Финландия, и членовете на техните семейства;
•    транзитно преминаващи през Финландия;
•    пътуване, свързано с работа, командировка или обучение; посещение на близки роднини или партньор на семейни начала;
•    дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, държавни представители;
•  лица, които се нуждаят от международна закрила или пътуват по други хуманитарни причини, друга необходима и обоснована причина (напр. представители на чуждестранни медии, уреждане на собственост в страната).
По време на граничните проверки служителите ще изискват по преценка представяне на необходими документи. Допуснатите във Финландия български граждани ще бъдат поставяни под препоръчителна 14-дневна карантина.

При нужда, българските граждани могат да се свържат с посолството на Република България в Хелзинки, в работно време на: (+358 9) 458 4055, (+358 9) 458 4035, а в извънработно време на: (+358) 44 055 0547.

Write A Comment

This site is registered on wpml.org as a development site.