Информираме Ви, че съгласно новите правила за влизане във Великобритания  от 1 октомври 2021 г. за гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ще се изисква паспорт за пътуване до Обединеното кралство. Българските граждани, които имат статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще имат право да влизат на територията на Великобрирания само с лична карта, най-малко до 31 декември 2025г.  Националните лични карти ще могат да се използват за влизане на територията на Великобритания от тези категории лица и след  датата 31 декември 2025г., ако картите отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.

За повече информация:

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit

Author

Comments are closed.